Zásady ochrany osobních údajů

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

Kdo má přístup k osobním údajům?

  • Poskytovatel ubytovacích služeb

  • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb.

  • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému.

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

  • Proces zpracování a realizace objednané služby.

  • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele.

  • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona.

Translate »